Het project    


    Onze geschiedenis  

Maart 2019 - Vijf vrienden dromen van een burgerbeweging in de vorm van een coöperatieve supermarkt.
April-Mei 2019 - Mond-tot-mondreclame werkt. Het idee wint terrein. De eerste contacten met andere coöperaties versterken de overtuigingen.
September 2019 Een eerste informatiebijeenkomst brengt bijna 200 mensen samen.
November 2019 De eerste werkgroepen komen bijeen.
Maart-Mei 2020 De lockdown vertraagt ​​het proces.
Augustus 2020 De oprichtende leden ondertekenen de statuten van de coöperatie.
October 2020 De winkelruimte is gevonden. Alles komt nu in een stroomversnelling.
2020-2021 Opening van de winkel in Anderlecht.

    Onze waarden  

  • Deelnemen aan veranderingen in de samenleving door solidariteit met lokale producenten en tuinders te bevorderen,
  • Gezond eten en duurzame landbouw ondersteunen,
  • Een burgerproject creëren waarbij elk lid een actor is in de coöperatie,
  • Een alternatief bieden voor grootschalige distributie en zo aantrekkelijke en eerlijke prijzen aanbieden.
  • Verantwoord consumeren door eerlijke en duurzame producten aan te bieden,
  • En niet in het minst: de ecologische voetafdruk verkleinen door lokale landbouw en productie te stimuleren

    De coöperatie  

De statuten zijn op 18 augustus 2020 ondertekend en gedeponeerd bij de notaris.


De coöperatieve werkt via samenwerking en participatie.

Tweemaal per jaar wordt de algemene vergadering georganiseerd en worden de belangrijkste beslissingen genomen.


De werkgroepen maken snelle besluitvorming mogelijk volgens de thema's en koppelen terug naar de stuurgroep.


De supermarkt functioneert door samenwerking en deelname van de coöperanten.